Μενού Κλείσιμο

2001 – Εκδηλώσεις

Παρουσίαση εκδόσεων τής Αποστολικής Διακονίας

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρουσίαση τριών βιβλίων.”Felix Culpa” τού Κώστα Λάνταβου, “Kατάη” τού Έζρα Πάουντ, σε μετάφραση Κώστα Λάνταβου και “Χιόνι στα όνειρα” τού Ηλία Κεφάλα

Εκδόσεις Αρμός

Παρουσίαση τού Λογοτεχνικού Περιοδικού “ΠΙΕΡΟΣ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Η νέα θεολογική προοπτική στο γύρισμα τού αιώνα”

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα της Κυριακής: Κρητική Κωμωδία. “Φορτουνάτος” τού Μάρκου Αντωνίου Φόσκολου

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Ορθόδοξος διαχρονικός θεολογικός λόγος

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ημερίδα με θέμα: “Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιβλίο”

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

“Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: τιμητικός τόμος για τα 65χρονα τού καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη”

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Εκδήλωση με θέμα: “Σύγχρονες απόψεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: Κρητική Κωμωδία. “Κατσούρμπος” τού Γεωργίου Χορτάτση

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ