Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 1 Απριλίου 2001
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: Κρητική Κωμωδία. “Κατσούρμπος” τού Γεωργίου Χορτάτση

Κυριακάτικες Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος τής ΕΡΑ για τη διαχρονικότητα τής Ελληνικής Γλώσσας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’. Θέμα:
“Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.:Λόγος Ελληνικός”. Επιμέλεια Προγράμματος: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος – φιλόλογος και κριτικός θεάτρου.Έρευνα κειμένων: κ. Έλσα Ανδριανού – θεατρολόγος.Εισηγητής : κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος. Αποσπάσματα ερμηνεύουν: Στάθης Λιβαθινός, Δημήτρης Ήμελλος, Κώστας Γιαλίνης, Όλγα Παππά.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ