Μενού Κλείσιμο

Ελ. Πανεπιστημίο – Βίντεο

Παρακολουθήστε βίντεο από προηγούμενες σειρές

Μέσω των κάτωθι συνδέσμων (links) μπορείτε να παρακολουθήσετε επιλεγμένες σειρές μαθημάτων τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου τής Στοάς τού Βιβλίου από πανεπιστημιακούς καθηγητές, διανοουμένους, καλλιτέχνες και άλλους πνευματικούς ανθρώπους.