Μενού Κλείσιμο

Δραστηριότητες Στοάς του Βιβλίου

Η Στοά του Βιβλίου, ένα σημείο αναφοράς στο πολιτιστικό τοπίο της Αθήνας, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον τομέα της παραγωγής πολιτισμού, διοργανώνοντας παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, θεματικούς κύκλους και συμμετέχοντας στη με οποιονδήποτε τρόπο ανάπτυξη της φιλανάγνωσης, με στόχο τη διεύρυνση του σύγχρονου προβληματισμού στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης.