Μενού Κλείσιμο

Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μέσω της Ιστοσελίδας www.stoabibliou.gr

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

 1. Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς

Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση σας στον Δικτυακό Τόπο www.stoabibliou.gr , μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικά δεδομένα είτε για χρήση κάποιας υπηρεσίας, είτε για να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωση, είτε για να υποβάλετε κάποιο αίτημα. Τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (συνήθως e-mail  όνομα και τηλέφωνο), αποθηκεύονται προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

 1. Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας

Κατά την είσοδό σας στο www.stoabibliou.gr συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP- Adress).
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.
 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς ( GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
 • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Πληροφορίες για τον φυλλομετρητή (browser)
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή
 • Λειτουργικό σύστημα

Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

 1. Session cookies

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.  Τα “Session cookies” είναι απολύτως απαραίτητα  για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν.

Μόνον ο Ιστότοπός μας μπορεί να διαβάσει τα “session cookies”. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

Τα “session cookies” διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Ειδικότερα, τα session cookies περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Μοναδικό –τυχαίο- ID επισκέπτη του Ιστότοπου.
 • Χρόνος πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη του Ιστοτόπου.
 • Χρόνος προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη.
 • Αριθμός επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη.

Google Analytics

Ο Ιστότοπoς μας χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Στοά του Βιβλίου) με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Πεσμαζόγλου 5, 10564, Αθήνα
Τηλ. 210 3253989
email:  manager@stoabiliou.gr

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του Ιστοτόπου στηρίζεται στις κατωτέρω νομικές βάσεις που προβλέπονται στη Νομοθεσία:

 1. Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Ιστότοπου.
 2. Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπoς παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. Το www.stoabibliou.gr  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο μας τηρείται 1 μήνα από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Στοιχεία που εσείς μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας (το e-mail σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Σε  περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση manager@stoabiliou.gr , υπόψη κ. Άγγελου Νικολόπουλου. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.