Μενού Κλείσιμο

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Το 1836 τρεις φωτισμένοι Έλληνες, ο παιδαγωγός Ιωάννης Κοκκώνης, ο διδάσκαλος τού Γένους Γεώργιος Γεννάδιος και ο Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης αποφάσισαν να ιδρύσουν, μαζί με άλλους εβδομήντα επιφανείς Έλληνες, την “Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία” με σκοπό “την προαγωγήν τής παιδείας τού ελληνικού λαού”. Με τη διορατικότητα τού Κοκκώνη η Εταιρεία εξειδικεύτηκε στην εκπαίδευση των κοριτσιών με έμφαση στην προετοιμασία διδασκαλισσών.

Το 1837 ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο, το οποίο λειτούργησε σε ενοικιασμένο κτήριο. Το πρώτο ιδιόκτητο κτήριο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας θεμελιώθηκε το 1846 σε οικόπεδο στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Μενάνδρου (σήμερα Πεσμαζόγλου) που η Φ. Ε. είχε αγοράσει από τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής τής Άνδρου.

Τα έξοδα τής ανέγερσης τού νέου κτηρίου οδήγησαν τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τότε εμφανίστηκε ως “από μηχανής θεός” ο Ηπειρώτης γιατρός, λόγιος και πολιτικός Απόστολος Αρσάκης (1792-1874) , ο οποίος ανέλαβε τη χρηματοδότηση τής ανέγερσης των σχολείων τής Φ.Ε. και αποζημίωσε την Εταιρεία για όλα τα έξοδα που είχε κάνει μέχρι τότε. Το 1852 ολοκληρώθηκε η ανέγερση τού Παρθεναγωγείου που έφερε το όνομα τού Αρσάκη.

Από το 1937 στα κτήρια τής Φ.Ε. στην οδό Πανεπιστημίου παρέμειναν μόνο οι Διοικητικές υπηρεσίες τής Φ.Ε. και οι άλλοι χώροι ενοικιάσθηκαν για τη στέγαση τού Ειρηνοδικείου και τού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Περισσότερα στο δικτυακό τόπο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας www.arsakeio.gr