Μενού Κλείσιμο

Στοά τού Βιβλίου

 

Η Στοά τού Βιβλίου στο Αρσάκειο Μέγαρο ιδρύθηκε τον Ιούνιο τού 1996 από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στο πλαίσιο τού εορτασμού των 160 χρόνων από την ίδρυσή της, το 1836. Αποτελεί προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κέντρο πολιτισμού στην Αθήνα, ως συμβολή στην αναζήτηση και στον συγκερασμό, μέσω τού βιβλίου, των ιδεών τού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος.

Η πρωτοβουλία αυτή των μελών τού Δ.Σ. τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, και ιδιαίτερα τού Προέδρου της καθηγητή κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, είναι μια νέα κατάθεση ανάλογης σημασίας και αξίας με την αρχική πρωτοβουλία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για τη δημιουργία τής περίφημης Ακαδημίας Διδασκαλισσών στα μέσα τού 19ου αιώνα.

Σε αυτό τον ιστορικό και καταξιωμένο χώρο στο κέντρο τής Αθήνας έχουν πραγματοποιηθεί τα 20 τελευταία χρόνια σπουδαία πνευματικά γεγονότα: συνέδρια ελληνικά και διεθνή (σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Χάρβαρντ), επιμορφωτικές ημερίδες, το Ποιητικό Βήμα, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις βιβλίων και έργων τέχνης κ.ά., ενώ τα τελευταία 10 χρόνια στεγάζει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, στο οποίο διδάσκουν πανεπιστημιακοί καθηγητές σε πολυπληθές κοινό.