Μενού Κλείσιμο

2012 – Εκδηλώσεις

«Τοπωνυμικό της Βλαχόφωνης (Καραγκούνικης) περιοχής της Ακαρνανίας: Γεωγραφική και Ιστορική Επισκόπιση – Ιδίωμα»

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Η απομυθοποίηση του Ευρώ: 41 απαντήσεις για την επιστροφή στη δραχμή»

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

«Ελλάδα της Λήθης και της Αλήθειας – Από τη μακρά εφηβεία στη βιαία ενηλικίωση»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ

«Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής μελέτης, μετά την εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού, στις πέντε σχολικές μονάδες βασικής εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκειο)»

Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.)

«Διονυσίου Σολωμού – Η γυναίκα της Ζάκυθος, Έχθρισσα θανάσιμη του έθνους – Ερμηνευτικά δοκίμια»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

«Όνειρο μας: να κάνουμε φίλους μας όλα τα παιδιά του κόσμου!»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF