Μενού Κλείσιμο

2012 – Εκδηλώσεις

«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εμβολιασμός κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)

«Εν Μπαμπίνη Πλανώμενοι…»

Ξηρομερίτικη Εταιρεία λόγου και τέχνης – Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία

«Droit grec d’Alexandre a Auguste. Personnes – Biens – Justice»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ