Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Η παιδεία στη Ζάτουνα από την Τουρκοκρατία έως το 1973»

Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Φίλη.
Ομιλητές: Ιωάννης Θανόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά,
Δήμητρα Αγγελοπούλου, Dr φιλολογίας,
Ιωάννης Μπιτούνης, Χημικός μηχανικός.
Συντονίζει η Αντωνία Αγγελοπούλου.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΖΑΤΟΥΝΑ»