Μενού Κλείσιμο

2014 – Εκδηλώσεις

«Μια Αρσακειάδα στην Αθήνα του 19ου αιώνα. Το λεύκωμα της Σοφίας Θραψιάδου»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)

«Παραλλαγές πάνω στη τέχνη της φυγής και ένα απονενοημένο ριτσερκάρ»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

«Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητος – Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – Επαναστατικά Κινήματα»

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ρωσική Διασπορά: θεολογική σκέψη και άνθρωποι στο Παρίσι του 20ού αιώνα»

Πολιτιστική Εταιρεία ΑΙΝΟΣ

«Οι Προβλητικές Δοκιμασίες Θεματικής Αντίληψης Ενηλίκων και Παιδιών»

ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Βιβλιογραφικό χρονολόγιο εικονογραφημένο Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Μικρασιατικός Ελληνισμός και Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, αμφίδρομοι δεσμοί παιδείας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)