Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Επαναθέσμιση της Ελληνικής Πολιτείας»

Παρουσίαση βιβλίου του Κωνσταντίνου Γεροντή
Ομιλητές: Χάρης Οικονομόπουλος, δικηγόρος,
Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμων,
Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος,
Γιάννος Γραμματίδης, δικηγόρος

Εκδόσεις «Εχέδωρος»