Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Παραλλαγές πάνω στη τέχνη της φυγής και ένα απονενοημένο ριτσερκάρ»

Παρουσίαση βιβλίου του Ιωάννη Π.Α. Ιωαννίδη
Ομιλητές: Γιώργος Αριστηνός, συγγραφέας,
Συμεών Σταμπουλού, νεοελληνιστής.
Συντονίζει ο Γεώργιος Χρούσος, καθ. Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ