Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
Ώρα 9.00 – 14.00 & 16.00 – 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητος – Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – Επαναστατικά Κινήματα»

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
Β΄ Συνεδρία. Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Εισηγητές: Ηλίας Νικολάου, π. Γεώργιος Μεταλληνός, Πολυξένη Κούρεντα, Όλγα Δάσιου, Δημήτριος Παπάζης, Χαράλαμπος Μηνάογλου, Αθανάσιος Καραθανάσης, Αθηνά Κονταλή.
Γ΄ Συνεδρία. Πρόεδρος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσμάς
Εισηγητές: Βασίλειος Τσίγκος, Γεώργιος Παπανικολάου, Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, Ευδοξία Αυγουστίνου, Ηλίας Μογλενίδης, Αθανάσιος Ζωϊτάκης, Εμμανουήλ Βαρβούνης, Απόστολος Νικολαΐδης

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ