Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Οι Εξοδίτες. Το αδιέξοδο μιας εξόδου»

Παρουσίαση βιβλίου της Αγγελικής Εξάρχου
Ομιλητές: Κώστας Γεωργουσόπουλος, συγγραφέας – κριτικός,
Δημήτριος Καραμανώλης, διευθυντής γαστρεντερολογικής κλινικής νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»,
Αθανάσιος Σίψας, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ