Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

«Φιλολογική εκδήλωση προς τιμήν της Χριστίνας Βείκου»

Ομιλητές: Αναστάσιος Στέφος, επίτιμος σχολικός σύμβουλος της Π.Ε.Φ.
Σωτήρης Γκλαβάς, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σύμβουλος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Αγγελική Στασινοπούλου – Σκιαδά, επίτιμη σχολική σύμβουλος, πρώην Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.
Δήμητρα Σκαύδη, , επίτιμη σχολική σύμβουλος,
Χρυσούλα Παπαγεωργοπούλου, επίτιμη σχολική σύμβουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ