Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Εν Μπαμπίνη Πλανώμενοι…»

Παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Θ. Κυριαζή
Ομιλητές: Άρης Μπιτσώρης, εκπαιδευτικός συγγραφέας,
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, αν. καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μπάμπης Τσελέπης, πρόεδρος ΞΕ.ΛΟ.Τ.
Συντονίζει ο Παναγιώτης Κοντός, καθηγητής Πανεπιστημίου

Ξηρομερίτικη Εταιρεία λόγου και τέχνης – Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία