Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 8 Απριλίου 2001
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα της Κυριακής: Κρητική Κωμωδία. “Φορτουνάτος” τού Μάρκου Αντωνίου Φόσκολου

Κυριακάτικες Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος τής ΕΡΑ για τη διαχρονικότητα τής Ελληνικής Γλώσσας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’.
Θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.:Λόγος Ελληνικός”.Επιμέλεια Προγράμματος: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος – φιλόλογος και κριτικός θεάτρου.Έρευνα κειμένων: κ. Έλσα Ανδριανού – θεατρολόγος. Εισηγητής : κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος. Αποσπάσματα ερμηνεύουν: Στάθης Λιβαθινός, Δημήτρης Ήμελλος, Κώστας Γιαλίνης, Όλγα Παππά.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ