Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 4 Απριλίου 2001
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Mέγα Λεξικό τής ελληνικής γλώσσας”

Παρουσίαση τής επανέκδοσης τού Δημήτρη Δημητράκου.
Ομιλητές: Γεώργιος Μπαμπινιώτης – καθηγητής Γλωσσολογίας και Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μιχάλης Κοπιδάκης – καθηγητής φιλολογίας τού Παν/μίου Αθηνών, Θανάσης Βαλτινός – συγγραφέας, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης – καθηγητής φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών και Δημήτρης Δημητράκος – καθηγητής Πολ. Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών.
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.Ε.Ε.