Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 5 Απριλίου 2001
Ώρα 14.00
Αίθουσα Λόγου

“Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: τιμητικός τόμος για τα 65χρονα τού καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη”

 Παρουσίαση τού βιβλίου τού καθηγητή κ. Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη. Ομιλητές: Β. Βουκουβαλίδης, Θ. Εξαρχάκος και Α. Καψάλης.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ