Μενού Κλείσιμο

2001 – Εκδηλώσεις

“Πολιτισμικός δυϊσμός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα τής μεταπολίτευσης”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

“Η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Παρουσίαση τού ποιητικού έργου τού Δημήτρη Καραγιάννη -πολιτιστικού Συμβούλου τού ΑΚΕΛ

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

“Αρχιεπίσκοπος Λουκάς.Ένας άγιος ποιμένας και γιατρός χειρουργός (1871-1961)”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Το μεγαλείο και η τραγωδία τής αθάνατης Ελληνικής γλώσσας”

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΔΕΓ)

Εγκαίνια τής έκθεσης βιβλίου: “Bιογραφίες και απομνημονεύματα αγωνιστών τού 1821”

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Γιώργου Χορτατζή: Ερωφίλη”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συνέντευξη Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και συμμετoxή του Ε.ΚΕ.ΒΙ στην Έκθεση Βιβλίου τής Bologna

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαλέξεις με θέμα: “Ετήσια αναφορά για τις ανασκαφές τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ερέτρια, κατά το 2000” και “Αρχαιολογία και Ελβετοί αρχαιολόγοι, εκτός των εθνικών συνόρων”

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

“Διδακτικά Βιβλία -Βοηθήματα για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Βιτζέντζου Κορνάρου:Ερωτόκριτος”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ