Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2001
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Διδακτικά Βιβλία -Βοηθήματα για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο”

Παρουσίαση τής σειράς βιβλίων τού κ. Γ. Μπαμπινιώτη – Πρύτανη τού Παν/μίου Αθηνών και τού κ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλου – Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ