Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 18 Μαρτίου 2001
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Γιώργου Χορτατζή: Ερωφίλη”

Κυριακάτικες Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος τής ΕΡΑ για τη διαχρονικότητα τής Ελληνικής Γλώσσας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’. Θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.:Λόγος Ελληνικός”.Επιμέλεια Προγράμματος: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος – φιλόλογος και κριτικός θεάτρου.Έρευνα κειμένων: κ. Έλσα Ανδριανού – θεατρολόγος.Εισηγητής: κ. Βάλτερ Πούχνερ. Είσοδος ελεύθερη.
ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ