Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2001
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

Διαλέξεις με θέμα: “Ετήσια αναφορά για τις ανασκαφές τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ερέτρια, κατά το 2000” και “Αρχαιολογία και Ελβετοί αρχαιολόγοι, εκτός των εθνικών συνόρων”

Ομιλητές: Δρ. Stephan Schmid και ο καθηγητής Pierre Ducrey.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ