Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Οι πειρασμοί τής Ιστορίας και η μαρτυρία τής Εκκλησίας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού π. Μιχαήλ Καρδαμάκη.
Ομιλητές: π. Βασίλειος Θερμός – Δρ. Θεολογίας & Παιδοψυχίατρος, π. Νικόλαος Λουδοβίκος – Δρ. Θεολογίας & καθηγητής Δογματικής στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης, κ. Θανάσης Παπαθανασίου – Δρ. Θεολογίας, πτ. Νομικής και κ. Λάμπρος Σιάσος – αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσ/νίκης.
Εκδόσεις Αρμός