Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2001
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Το μεγαλείο και η τραγωδία τής αθάνατης Ελληνικής γλώσσας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Γιάννη Παυλάκη – Προέδρου τού Ομίλου Πειραιά για τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας (ΟΔΕΓ) & καθηγητή Γλωσσολογίας. Ομιλητές: κ. Γ. Μπαμπινιώτης -Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γ. Τσουτάκος – Πρόεδρος τής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Συντονίζει η κ. Βούλα Χρυσαφοπούλου -γραμματέας τού γλωσσικού ομίλου.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΔΕΓ)