Μενού Κλείσιμο

2001 – Εκδηλώσεις

“Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα τής τοξικομανίας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

“Το βιβλίο για τα Μαθηματικά στο Σχολείο”. Εκδήλωση με θέμα: “Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: “Σενάρια για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα”

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Εκδήλωση μνήμης για την Αντιγόνη Μεταξά, την αξέχαστη “Θεία Λένα”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ -ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΥΤΡΑΚΗΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ

Εγκαίνια τής Έκθεσης: “Το βιβλίο για τα Μαθηματικά στο Σχολείο”

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Κρητική Ποίηση”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εκδήλωση στο πλαίσιο τής έκθεσης βιβλίου για τα 2400 χρόνια από τον θάνατο τού Σωκράτη με θέμα: “Η επικαιρότητα τής Φιλοσοφίας τού Σωκράτη”

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

5ο Ποιητικό Βήμα “Ποιητικό Βήμα σε έναν αντιποιητικό κόσμο” αφιερωμένη στον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Ελληνικές Φιλοσοφικές Εκδόσεις τον πρώτο αιώνα τής Τυπογραφίας”

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ