Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2001
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

“Το βιβλίο για τα Μαθηματικά στο Σχολείο”. Εκδήλωση με θέμα: “Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”

Θα μιλήσουν οι κ.: Γεώργιος Παντελίδης, καθηγητής Ε.Μ.Π., Βασιλική Φαρμάκη, αναπλ. Καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Εξαρχάκος, καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριος Καραγιώργος, Λέκτορας τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωάννης Θωμαϊδης, Δρ Μαθηματικών.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ