Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2001
Ώρα 11.30
Αίθουσα Λόγου

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: “Σενάρια για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα”

Συζητούν οι κ.: Eric Barchechath (L-Change Project), Claudio Dondi (Scienter, Ιταλία), Γιώργος Λουκίδης (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών), Νικήτας Καστής (Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη), Walter Kugemann (Παν/μιο Erlangen, Γερμανία), Λένα Κολιοπούλου (Σ.Ε.Β.), για το μέλλον των εκπαιδευτικών συστημάτων στην αναδυόμενη Κοινωνία τής Γνώσης. Συντονίζει ο κ. Νίκος Μπακουνάκης – Δημοσιογράφος.
Η συζήτηση θα γίνει στην Ελληνική και την Αγγλική με ταυτόχρονη διερμηνεία.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ