Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2001
Ώρα 14.30
Αίθουσα Λόγου

Εγκαίνια τής Έκθεσης: “Το βιβλίο για τα Μαθηματικά στο Σχολείο”

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Υπουργός Παιδείας κ. Πέτρος Ευθυμίου.
Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρύτανης
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου , Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Νικόλαος Αλεξανδρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος τής Ε.Μ.Ε. Θα μιλήσει ο κ. Γεώργιος Παντελίδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διάρκεια έκθεσης: 5-10 Νοεμβρίου.
Ώρες: 10.00-14.00 & 18.00-21.00.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ