Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2001
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Εγκαίνια τής έκθεσης βιβλίου: “Bιογραφίες και απομνημονεύματα αγωνιστών τού 1821”

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Υπουργός Παιδείας κ. Πέτρος Ευθυμίου. Θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και Πρύτανης τού του Παν/μίου Αθηνών καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών κ. Βασίλης Σφυρόερας. Διάρκεια έκθεσης: 19-23 Μαρτίου.
Ώρες λειτουργίας: 10.00 -14.00 & 18.00-21.00.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ