Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 5 Απριλίου 2001
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: “Πνευματική Ιδιοκτησία και Βιβλίο”

Προεδρία: Στεφ. Ματθιάς Πρόεδρος τού Αρείου Πάγου.Εισηγητές: Μιχ. Θ. Μαρίνος, Αναπλ καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης, Γεώργιος Κουμάντος – ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Χρίστος Μυλωνόπουλος – καθηγητής νομικής σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γιάννης Αντωνόπουλος – αντιπρύτανης Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ