Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 23 Απριλίου 2001
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Η νέα θεολογική προοπτική στο γύρισμα τού αιώνα”

(Στο πλαίσιο τής έκθεσης ορθόδοξου θεολογικού βιβλίου: “Λόγος Θεού” & “Λόγος περί Θεού”).
Ομιλητές:
κ. Χρήστος Βούλγαρης – κοσμήτωρ τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.κ. Κωνσταντίνος Σκουτέρης – καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών και κ. Μάριος Μπέγζος – καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ