Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 4 Απριλίου 2001
Ώρα 16.30
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση με θέμα: “Σύγχρονες απόψεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών”

Ομιλητές: Michael Matthews, Π. Κόκκοτας – καθηγητής και Κ. Σκορδούλης -αναπλ. καθηγητής.

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ