Μενού Κλείσιμο

1999 – Εκδηλώσεις

Παρουσίαση τού βιβλίου – οδηγού τού Ελληνικού Παιδικού Μουσείου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

“Γεώργιος Βιζυηνός , τα ταξίδια του ” και “Γιώργος Σεφέρης, ο θαλασσινός φίλος μας”

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Το βιβλίο με τα φτερά τής Ο.Α.”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Συνέντευξη Τύπου που αφορά στην Ημέρα Ποίησης, την Κυριακή 21 Μαρτίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Παρουσίαση τού εκδοτικού έργου τού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων τού έτους 1998

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

“Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου: 53 χρόνια προσφοράς με ειδική αναφορά στα χρόνια τής αποικιοκρατίας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ