Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 23 Μαρτίου 1999
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

“Γεώργιος Βιζυηνός , τα ταξίδια του ” και “Γιώργος Σεφέρης, ο θαλασσινός φίλος μας”

Παρουσίαση σε εκπαιδευτικούς τής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δυο πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο: “Γεώργιος Βιζυηνός , τα ταξίδια του ”
και “Γιώργος Σεφέρης, ο θαλασσινός φίλος μας”.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ