Μενού Κλείσιμο

1999 – Εκδηλώσεις

“Ζωή χωρίς πρόσωπο. Το Σύνταγμα και η χρήση τού ανθρωπίνου γενετικού υλικού”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

Πνευματικό μνημόσυνο για τον Παναγιώτη Κονδύλη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Εκδήλωση μνήμης για το Μικρασιατικό Ελληνισμό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια τής οποίας θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι σκοποί τού Δικτύου

ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Παρουσίαση τού συνολικού έργου τής συγγραφέως και ποιήτριας, κ. Άρτεμης Στασινοπούλου – Φρυζή

ΑΧΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

“Φιλοξενώντας τον Ζακ Ντεριντά. Στο Περιθώριο Επιστήμης και Πολιτικής”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

“Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Οικονομικοί Όμιλοι και Οικονομική Ελίτ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγκαίνια τής έκθεσης που οργανώνει το Θεραπευτικό Πρόγραμμα “ΣΤΡΟΦΗ”

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΤΡΟΦΗ” – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ