Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια τής οποίας θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι σκοποί τού Δικτύου

Θα γίνει σύντομη ανάπτυξη των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του , προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία τού περιβάλλοντος, τής πολιτιστικής – ιστορικής κληρονομιάς και τού δημοσίου συμφέροντος τού τόπου μας.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ