Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Ζωή χωρίς πρόσωπο. Το Σύνταγμα και η χρήση τού ανθρωπίνου γενετικού υλικού”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Τάκη Βιδάλη με τίτλο: “Ζωή χωρίς πρόσωπο. Το Σύνταγμα και η χρήση τού ανθρωπίνου γενετικού υλικού”. Θα μιλήσει ο Πρόεδρος τής Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθηγητής κ. Γεώργιος Κουμάντος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος τής Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθηγητής κ. Γεώργιος Μανιάτης και ο καθηγητής κ. Αντώνης Μανιτάκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Παύλος Τσίμας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ