Μενού Κλείσιμο

1999 – Εκδηλώσεις

“Συγγραφείς που προέρχονται από το χώρο τού παιδικού βιβλίου”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις: 25 αιώνες από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

“Διαθρησκειακός διάλογος: παρελθόν, παρόν, μέλλον”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια τής παρουσίασης τής έρευνας Αναγνωστικής Συμπεριφοράς

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου, δεκαεπτά χρόνια προσφοράς στην Κυπριακή βιβλιογραφία”

Εκδόσεις Μ. Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (ΜΑΜ)

Συνέντευξη Τύπου που αφορά στην 22η Γιορτή Βιβλίου στο Πεδίο τού Άρεως από 14 έως 30 Μαϊου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

“Ο Προφήτης τού 21ου αιώνα”-“Αλεξάνδρεια: Πυξίδα πολλαπλών μυστηρίων”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟ

“Προκλασσική Ελλάδα”-“Πολιτισμοί τού Αιγαίου”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ

“Η εικόνα τού ατόμου με νοητική καθυστέρηση στη λογοτεχνία”

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Αλίκη: Εξομολογήσεις εκ βαθέων λίγο πριν φύγει”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

“Το φύλο των δικαιωμάτων – Εξουσία , γυναίκες και ιδιότητα τού πολίτη”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙΜΑ