Μενού Κλείσιμο

1999 – Εκδηλώσεις

Πνευματικό μνημόσυνο των: Τάσου Κόρφη και Βάϊου Παγκουρέλη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

“Εισαγωγική στην παιδαγωγική επιστήμη”

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ