Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Τα στέφανα τού γάμου στη νεώτερη Ελλάδα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής τ. Επ. καθηγήτριας Ιονίου Πανεπιστημίου Ευριδίκης Αντζουλάτου-Ρετσίλα
με τίτλο: “Τα στέφανα τού γάμου στη νεώτερη Ελλάδα”. Θα μιλήσει η κ. Πόπη Ζώρα – Επ. Διευθύντρια τού Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης & Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρείας Λαογραφικής Μουσειολογίας και ο κ. Μιχάλης Γ. Μερακλής – ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ