Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Εισαγωγική στην παιδαγωγική επιστήμη”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη – καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο: “Εισαγωγική στην παιδαγωγική επιστήμη”. Θα μιλήσει ο κ. Γ. Δήμου – καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων & Αντιπρύτανης, ο κ. Α. Καζαμίας – καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών & Winscosin, Δ. Τσάτσος- ομότιμος καθηγητής των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Hagen και Παντείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ