Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 1999
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

“Αντιθέσεις και δυνατότητες τού σημερινού κόσμου”

Διήμερο Συμπόσιο με τίτλο: “Αντιθέσεις και δυνατότητες τού σημερινού κόσμου”. Εισηγήσεις θα κάνουν ξένοι πανεπιστημιακοί καθώς και Έλληνες συνάδελφοί τους και θα αναφερθούν σε προβλήματα οικονομίας, διεθνούς δικαίου, φιλοσοφίας και πολιτισμού.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΥΤΟΠΙΑ