Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 6 Μαΐου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Προκλασσική Ελλάδα”-“Πολιτισμοί τού Αιγαίου”

Παρουσίαση των δυο βιβλίων: “Προκλασσική Ελλάδα” τού καθηγητή Jean-Claude Poursat και “Πολιτισμοί τού Αιγαίου” των: Rene Treuil, Pascal Darcque, Jean-Claude Poursat, Gilles Touchais. Θα προλογίσει ο συγγραφέας και μεταφραστής κ. Γεώργιος Ν. Δρόσος και ο διευθυντής τού Κέντρου Ερεύνης Αρχαιότητας τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστος Μπουλώτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ