Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 19 Μαΐου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις: 25 αιώνες από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Ευάγγελου Λιβιεράτου – καθηγητή τού Αριστοτελείου Παν/μίου και Προέδρου τής Εθνικής Χαρτοθήκης, με τίτλο: “Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις:
25 αιώνες από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα”. Θα μιλήσει ο κ. Γεώργιος Βέης – Ομότιμος Καθηγητής τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η κ. Μαριάννα Κορομηλά- Ιστορικός και Γεωγράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ