Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Φιλοξενώντας τον Ζακ Ντεριντά. Στο Περιθώριο Επιστήμης και Πολιτικής”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Αριστείδη Μπαλτά με τίτλο: “Φιλοξενώντας τον Ζακ Ντεριντά…. Στο Περιθώριο Επιστήμης και Πολιτικής”. Θα μιλήσει ο κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης , ο κ. Βασίλης Ζουναλής, ο κ. Γιώργος Ξηροπαϊδης, ο κ. Χρήστος Λάζος και ο συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΣ