Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Μαρτίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού εκδοτικού έργου τού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων τού έτους 1998

Θα μιλήσει ο κ. Ιωάννης
Σαβαλάνος – Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΤΑΠ και ο κ. Πέτρος Θέμελης – καθηγητής Αρχαιολογίας τού Παν/μίου Κρήτης.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ