Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 1 Απριλίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού βιβλίου – οδηγού τού Ελληνικού Παιδικού Μουσείου

Θα μιλήσει η κ. Ζαμπέλ Μουρατιάν – διευθύντρια τού Παιδικού Μουσείου, η κ. Μπέσση Αλιβιζάτου – διευθύντρια τής σχολής ΧΙΛΛ και οι μαθητές τής Δ’ Δημοτικού που εργάσθηκαν
για τη δημιουργία τού Οδηγού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ