Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 13 Μαρτίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου: 53 χρόνια προσφοράς με ειδική αναφορά στα χρόνια τής αποικιοκρατίας”

Εκδήλωση με θέμα: “Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου:
53 χρόνια προσφοράς με ειδική αναφορά στα χρόνια
τής αποικιοκρατίας”. Θα μιλήσει ο Πρόεδρος τού Ελληνικού Ομίλου Κύπρου, Δρ. Κώστας Ε. Χατζηστεφάνου -τ. αναπληρωτής καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Παν/μίου Αθηνών και διευθυντής τού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ